Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

6 điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 cần biết

Đăng ngày 24-10-2018
193 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm mới, đáng chú ý.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH