Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bài 2: Phát triển kinh tế số - chuyển đổi mang tính chiến lược

Đăng ngày 21-01-2021 10:13
3796 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tại các văn kiện Đại hội XI, XII, khái niệm kinh tế số chưa được nhắc đến, thay vào đó là khái niệm kinh tế tri thức. Thế nhưng ở các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, kinh tế số đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cả mục tiêu lẫn chiến lược. Từ kinh tế tri thức tới kinh tế số là một bước chuyển đổi mang tính rõ ràng, cụ thể hơn, dễ định lượng và dễ thực hiện, phù hợp với xu thế hơn.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH