Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 428/STTTT-CNTT 20/05/2019 Tham dự Diễn tập “Phòng chống tấn công mạng máy tính”
2 424/STTTT-CNTT 17/05/2019 Tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC”
3 423/STTTT-CNTT 17/05/2019 V/v đề nghị bố trí thành viên tham gia Đoàn khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm về NNTM
4 422/STTTT-CNTT 17/05/2019 KẾ HOẠKế hoạch phối hợp tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích
5 412/STTTT-CNTT 15/05/2019 V/v thay đổi thông tin tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
6 411/STTTT-TTBCXB 14/05/2019 Viết bài cho Bản tin kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
7 408/STTTT-TTBCXB 14/05/2019 Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2019
8 402/STTTT-BCVT 13/05/2019 V/v báo cáo số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số
9 38/BC-STTTT 10/05/2019 Tình hình thực hiện Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020
10 399/STTTT-TTCNTT 09/05/2019 V/v thay đổi thông tin tên miền con thuộc tên miền hatinh.gov.vn
11 396/STTTT-CNTT 09/05/2019 V/v mời tham luận tại Hội thảo nâng cao chất lượng DVC TT mức độ 3, 4 và dịch vụ BCCI
12 394/STTTT-TTBCXB 09/05/2019 Triển khai tuyên truyền tháng hành động vì trẻ em năm 2019
13 24/TTr-STTTT 08/05/2019 Về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Bổ sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp mã định danh với hệ thống trục liên thông và các dịch vụ điện tử tại trung tâm THDL tỉnh và triển khai phần mềm HSCV
14 390/STTTT-CNTT 07/05/2019 V/v ý kiến đề thi kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT cán bộ, công chức cấp xã năm 2019
15 389/STTTT-CNTT 07/05/2019 V/v danh sách tham dự Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXIII năm 2019
16 377/STTTT-TTBCXB 04/05/2019 Đồng ý cho Bản tin Khoa học và Công nghệ xuất bản số đặc biệt
17 376/STTTT-TTBCXB 04/05/2019 Báo cáo số liệu thời lượng tuyên truyền số hoá truyền hình mặt đất
18 375/STTTT-TTBCXB 04/05/2019 Tăng cường tuyên truyền về thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất
19 373/STTTT-BCVT 04/05/2019 V/v hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số
20 370/STTTT-BCVT 03/05/2019 V/v tham gia góp ý quy hoạch chi tiết Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh
21 368/STTTT-TTBCXB 02/05/2019 Cử đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2019
22 364/STTTT-CNTT 26/04/2019 V/v tăng cường công tác bảo đảm ATTT
23 363/STTTT-CNTT 26/04/2019 V/v góp ý dự thảo Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam 2.0
24 361/STTTT-CNTT 26/04/2019 V/v tăng cường bảo đảm ATTT trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5
25 358/STTTT-CNTT 25/04/2019 V/v báo cáo đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ
26 357/STTTT-CNTT 25/04/2019 V/v bổ sung một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh tại Đài PTTH Hà Tĩnh (giai đoạn 2)
27 338/STTTT-CNTT 23/04/2019 V/v thống nhất và bố trí thời gian ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai về tuyên truyền và ƯD CNTT trong hệ thống GD DT 2019-2022
28 22/TTr-STTTT 23/04/2019 Về việc đề nghị phê duyệt danh sách thay thế, bổ sung cán bộ công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù từ năm 2019
29 320/STTTT-TTBCXB 16/04/2019 Sử dụng phần mềm quản lý truyền thanh cơ sở
30 315/STTTT-BCVT 16/04/2019 V/v góp ý Kế hoạch tổng thể 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.
  1 2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH