Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 213/STTTT-CNTT 19/03/2019 V/v phòng, chống nguy cơ bị lây nhiễmmã độc qua lỗ hổng phần mềm Winrar chưa cập nhật
2 205/STTTT-BCVT 18/03/2019 V/v phát triển hạ tầng tại các khu vực không có sóng di động hoặc chất lượng Internet di động kém
3 204/STTTT-BCVT 18/03/2019 V/v phát triển hạ tầng tại các khu vực không có sóng di động hoặc chất lượng Internet di động kém
4 203/STTTT-BCVT 18/03/2019 V/v trả lời xử lý kiến nghị của Viettel Hà Tĩnh
5 20/BC-STTTT 18/03/2019 Báo cáo Kết quả tuyên truyền 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 209/STTTT-CNTT 18/03/2019 V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2
7 199/STTTT-CNTT 14/03/2019 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng CP về việc triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng tổng thể trong các cơ quan, tổ chức nhà nước
8 194/STTTT-CNTT 13/03/2019 V/v đề nghị xử lý sự cố thay đổi giao diện trên website http://phunu.hatinh.gov.vn
9 191/KH-UBND 13/03/2019 Kế hoạch Xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách ứng dụng CNTT phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh
10 08/TTr-STTTT 13/03/2019 Tờ trình v/v đề nghị ban hành Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh và Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh
11 182/STTTT-CNTT 12/03/2019 V/v cử cán bộ tham gia Ban giám khảo thi kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức cấp xã
12 07/STTTT-TĐ 12/03/2019 Thông báo kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ (thiết kế cơ sở) Dự án Bổ sung thiết bị Trung tâm tích hợp dữ liệu, tích hợp mã định danh với hệ thống trục liên thông và các dịch vụ điện tử tại trung tâm THDL tỉnh và triển khai phần mềm HSCV
13 175/STTTT-BCVT 11/03/2019 V/v tham gia ý kiến về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỷ lệ 1/500
14 35/QĐ-STTTT 08/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về giao nội dung và dự toán triển khai một số nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
15 12/BC-STTTT 08/03/2019 Báo cáo Kết quả tuyên truyên thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý
16 166/KH-STTTT 08/03/2019 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
17 11/BC-STTTT 05/03/2019 Báo cáo tình hình tuyên truyền cải cách hành hính và hiện đại hóa hành chính Quý I năm 2019
18 132/STTTT-BCVT 25/02/2019 V/v góp ý đề cương hướng dẫn lập kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn, thảm họa hàng không dân dụng và tàu, thuyền trên biển
19 131/STTTT-BCVT 22/02/2019 V/v chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS mạng Vinaphone
20 122/STTTT-BCVT 21/02/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác PCTT; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các công trình trọng điểm năm 2019
21 121/STTTT-BCVT 21/02/2019 V/v khảo sát khu vực không có sóng di động, sóng di động yếu để triển khai hạ tầng
22 10/BC-STTTT 21/02/2019 Báo cáo kết quả tuyên truyên thực hiện Luật Trẻ em năm 2017-2018
23 112/STTTT-BCVT 18/02/2019 V/v thông báo hoạt động quảng cáo vặt sai quy định
24 110/STTTT-BCVT 18/02/2019 V/v góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông
25 09/BC-STTTT 18/02/2019 Báo cáo kết quả tuyên truyên thực hiện Luật Thanh niên
26 109/KH-STTTT 18/02/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành thông tin và truyền thông năm 2019
27 106/STTTT-BCVT 15/02/2019 V/v đôn đốc triển khai việc thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất trên địa bàn
28 99/STTTT-BCVT 13/02/2019 V/v tham gia ý kiến về chương trình phát triển đô thị thị xã Kỳ Anh đến năm 2035
29 100/STTTT-BCVT 13/02/2019 V/v số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ đầu thu truyền hình số
30 94/STTTT-BCVT 11/02/2019 Hội nghị Phổ biến các nội dung trọng tâm thực hiện của ngành TT&TT trong năm 2019
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH