Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Chuyển đổi số - Hành trình của hiện tại và tương lai

Đăng ngày 20-01-2021 10:11
684 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bài 1: Đã đến thời đại của chuyển đổi số Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 đã chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ... tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ lõi, công nghệ số. Đây là một trong những khâu quan trọng để nền kinh tế số có thể hình thành và phát triển. Đây cũng là một trong nhiều nét mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII lần này.

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH