Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

File âm thanh tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong thời gian bầu cử

Đăng ngày 01-01-1970 08:00
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi tham gia mạng xã hội phải luôn đề cao cảnh giác, có sự kiểm chứng, đối chiếu thông tin với các nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận những bài viết chưa rõ nguồn đăng, trước hết là để bảo vệ mình, sau đó là góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần cộng đồng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” của những kẻ cơ hội, phản động

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH