Giấy mờiSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 545/GM-STTTT 18/06/2019 GIẤY MỜI Kiểm tra và họp cho ý kiến xử lý kiến nghị của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc về việc xin triển khai hệ thống phủ sóng thông tin di động tại Khu kinh tế Vũng Áng
2 428/STTTT-CNTT 20/05/2019 Tham dự Diễn tập “Phòng chống tấn công mạng máy tính”
3 424/STTTT-CNTT 17/05/2019 Tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC”
4 94/STTTT-BCVT 11/02/2019 Hội nghị Phổ biến các nội dung trọng tâm thực hiện của ngành TT&TT trong năm 2019
5 723/GM-STTTT 20/09/2018 Tham dự Hội thảo về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH