Phổ biến VBQPPL
EmailInAa
Thư mụcPhổ biến VBQPPL
Loại tinTin thông thường
Thuộc tínhThông thường
Tiêu đềĐiểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Tóm tắtLuật ban hành văn bản QPPL năm 2015 có nhiều tiến bộ hơn Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và Luật ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004. Luật đã được thiết kế rõ ràng, cụ thể, có nhiều điểm mới quan trọng.
Nộidung

1/ Tách bạch giữa Quy trình làm chính sách và Quy trình soạn thảo văn bản QPPL.

2/ Quy trình làm chính sách, đánh giá tác động của chính sách phải làm trước (đây là vấn đề khó, quan trọng nhất). Sau đó, mới đến Quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

3/ Bỏ Chương trình xây dựng văn bản QPPL hàng năm ở cấp tỉnh, thay vào đó các cơ quan tham mưu đề nghị xây dựng văn bản QPPL không xác định thời gian (có nghĩa theo từng thời kỳ khi có phát sinh vấn đề cần điều chỉnh thì lập đề nghị gửi UBND thông qua).

4/ Trong các văn bản pháp luật từ Thông tư trở xuống không được quy định thủ tục hành chính.

...

Bùi Xuân Bình - Thanh tra Sở

 

Hình ảnh
Tạo lúc18/11/2016 14:43