Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
EmailInAa
Thư mụcChính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
Loại tinTin thông thường
Thuộc tínhThông thường
Tiêu đềNghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND Ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh
Tóm tắt 
Nộidung

Nội dung: 

Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 Ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu CNTT tập trung; Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động sản xuất kinh doanh các lĩnh vực phù hợp với quy hoạch trong Khu Công nghệ thông tin tập trung. 

Hình ảnh
Tạo lúc22/01/2014 15:27

Đính kèm