Danh sách hộp thư điện tử
EmailInAa
Thư mụcDanh sách hộp thư điện tử
Loại tinTin thông thường
Thuộc tínhThông thường
Tiêu đềDanh sách hộp thử điện tử
Tóm tắt 
Nộidung

TT

Họ và tên

Địa chỉ hộp thư

Ghi chú

 

Mail Sở TT&TT

Sott_tt@hatinh.gov.vn

Mail chung của Sở

1

Phan Tấn Linh

ptlinh.stttt@hatinh.gov.vn

Giám đốc

2

Bùi Đắc Thế

bdthe.stttt@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc

3

   Đậu Tùng Lâm

   dtlam.stttt@hatinh.gov.vn   

   Phó Giám đốc

4

Đậu Thắng Lợi

dtloi.stttt@hatinh.gov.vn

Chánh Văn phòng

5

Dương Văn Tuấn

dvtuan.stttt@hatinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

6

Đặng Văn Đức

dvduc.stttt@hatinh.gov.vn

Trưởng phòng BCVT

7

Lê Văn Dũng

lvdung.stttt@hatinh.gov.vn   

Trưởng phòng CNTT

8

   Phạm Văn Báu

pvbau.stttt@hatinh.gov.vn

Chánh Thanh tra

9

Nguyễn Tiến Dũng

ntdung.stttt@hatinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng TTBCXB

10

Phan Anh Tú

patu.stttt@hatinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng

11

Trương Thị Dung

ttdung.stttt@hatinh.gov.vn

Chuyên viên Văn phòng

12

Bùi Xuân Bình

binhbx.stttt@hatinh.gov.vn

Thanh tra viên

13

Nguyễn Thị Thảo

ntthao.stttt@hatinh.gov.vn

Chuyên viên phòng CNTT

14

Phan Văn Giáp

pvgiap.stttt@hatinh.gov.vn

Chuyên viên phòng CNTT

15

Nguyễn Thị Mỹ Dung

ntmdung.stttt@hatinh.gov.vn

Chuyên viên Thanh tra

16

Phạm Thị Kim Anh

ptkanh.stttt@hatinh.gov.vn

Chuyên viên phòng BCVT

17

Nguyễn Thu Trang

nttrang.stttt@hatinh.gov.vn

Kế toán trưởng

18

Nguyễn Đức Quang

ndquang.stttt@hatinh.gov.vn

Lái xe

19

Phan Bá Chất

pbchat.stttt@hatinh.gov.vn

Lái xe

20

Phan Thùy Lan

pttlan.stttt@hatinh.gov.vn

Thủ quỹ

21

Sử Quỳnh Hương

sqhuong.stttt@hatinh.gov.vn

Văn thư

22

Lê Văn Tuấn

lvtuan.stttt@hatinh.gov.vn

Chuyên viên Văn phòng

23

Bùi Quang Thìn

bqthin.stttt@hatinh.gov.vn

Chuyên viên phòng TTBCXB

24

Lê Đăng Trung

ldtrung.stttt@hatinh.gov.vn

Cán bộ Văn phòng

25

Lê Mạnh Hùng

lmhung.stttt@hatinh.gov.vn

Chuyên viên phòng BCVT

 

 

Hình ảnh
Tạo lúc23/10/2013 14:53