Ngày đăng: 21-08-2018
Tối ngày 19/8/2018, tại Khu Thể thao Phú Quang (TP Hà Tĩnh), Giải bóng đá truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông lần thứ 3, năm 2018 đã bế mạc.
 • Kế hoạch tổ chức Hội thảo Hà Tĩnh với cách mạng công nghiệp lần...
 • V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số CCHC
 • V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định số...
 • V/v phối hợp thử nghiệm giám sát và phân tích phát hiện mã độc cho...
 • V/v đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của...
 • Báo cáo v/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 28/2009/TT-...
 • V/v rà soát danh mục DVCTT theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày...
 • V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin mã độc tấn công...
 • Hướng dẫn hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp
 • V/v đăng ký danh sách lớp đào tạo, bồi dưỡng “Truyền thông và...
 • V/v báo cáo một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của Ban Pháp chế...
 • Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng...
 • chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng trạm BTS mạng Mobifone
 • Báo cáo Đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - xã hội giữa kỳ...
 • V/v ý kiến thẩm định và cấp phát tên miền Trang thông tin điện tử...
 • Tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc
 • Tuyên truyền Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của...
 • Tình hình sử dụng và nhu cầu mua sắm, nâng cấp phần mềm kế toán...
 • báo cáo đánh giá mức độ đạt chuẩn tại các xã phấn đấu đạt chuẩn...
 • V/v đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH