Ngày đăng: 11-09-2019
Tối ngày 10/9/2019, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Chi đoàn, Công đoàn Sở đã tổ chức Vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông và...
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
69.227 HS 6.704 HS 91,75 TB/100 dân 8,3 TB/100 dân
69.227 HS 6.704 HS 91,75 TB
/100 dân
8,3 TB
/100 dân
 • Báo cáo kiểm tra, rà soát các tài sản trên địa bàn tỉnh đăng ký...
 • Xử lý các văn bản QPPL thuộc ngành TT&TT trong kỳ hệ thống hóa...
 • Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến...
 • Gửi văn bản kiểm tra theo thẩm quyền với văn bản QPPL có nội dung...
 • Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh
 • Triển khai Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
 • Các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Văn phòng đại diện,...
 • Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong...
 • Về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Số hóa,...
 • Góp ý dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật...
 • Tuyên truyền Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 về xử phạt...
 • Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình Sữa học đường
 • V/v đề nghị cho lùi thời gian thẩm định Báo cáo NCKT dự án Số hóa,...
 • V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản...
 • V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hạ tầng, ứng dụng CNTT...
 • Góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn mẫu Hợp đồng thuê dịch vụ công...
 • Báo cáo kết quả rà soát về mức độ cập nhật minh bạch thông tin...
 • V/v cung cấp thông tin tình hình phát triển và ứng dụng Chữ ký số...
 • V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...
 • kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các công trình viễn thông trong...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH