Chỉ thị
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
101-CT/TUChỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 202029/10/2015Tỉnh ủy Hà Tĩnh
217/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới14/08/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
316/CT-UBNDChỉ thị chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập17/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
414/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh06/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
513/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Bưu chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh02/07/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
612/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường chỉnh trang, bó gọn, ngăn chặn phá hoại, khai thác trái phép hệ thống cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh08/06/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
711/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 201506/05/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
801/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán05/01/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
903/CT-UBNDChỉ thị về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 201501/01/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
1024/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp03/11/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
1118/CT-UBNDChỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ21/07/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
1217/CT-UBNDChỉ thị về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh16/07/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
1314/CT-UBNDChỉ thị về tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh06/06/2014UBND tỉnh Hà Tĩnh
1422/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh26/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh
1521/CT-UBNDChỉ thị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở11/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh
1618/CT-UBNDChỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng06/11/2013UBND tỉnh Hà Tĩnh
1718/2011/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh25/08/2011UBND tỉnh Hà Tĩnh
1822/2010/CT-UBNDChỉ thị Về việc tăng cường quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi trực tuyến (game online)28/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh
1921/2010/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường quản lý và tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/10/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh
2005/2010/CT-UBNDChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản, in ấn và phát hành xuất bản phẩm.23/03/2010UBND tỉnh Hà Tĩnh
2122/2006/CT-UBNDChỉ thị về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước07/08/2006UBND tỉnh Hà Tĩnh
2260-CT/TUChỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo 03/10/2005Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Hiển thị 22/22