Trung ương
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
197/2017/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính18/08/2017Chính phủ
215/2017/TT-BTTTTQuy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
313/2017/TT-BTTTTQuy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
417/2017/TT-BTTTTQuy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
503/2017/TT-BTTTTQuy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ24/04/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
602/2017/TT-BTTTTBan hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"04/04/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
743/CT-BTTTTVề việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo...13/07/2016Bộ Thông tin và Truyền thông
885/2016/NĐ-CPVề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ01/07/2016Chính phủ
917/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTThông tư Quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin21/06/2016BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1035/NQ-CPVề hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 202016/05/2016Chính phủ
1119-2016/NQ-CPVề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 202028/04/2016Chính phủ
1211/2016/TTLT-BTTTT-BNVThông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phòng viên, Biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông07/04/2016Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ
13104/2016/QH13Luật Tiếp cận thông tin06/04/2016Quốc hội
14103/2016/QH13Luật Báo chí năm 201605/04/2016Quốc hội
1506/2016/TTLT-BTTTT-BNVThông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.10/03/2016BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ NỘI VỤ
1686/2015/QH13Luật An toàn thông tin mạng19/11/2015Quốc Hội
1732/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz"05/11/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1833/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz"05/11/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1979/NQ-CPNghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 201504/11/2015Chính phủ
20110/2015/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức29/10/2015Chính phủ
2131/2015/TT-BTTTTThông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng29/10/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
221819/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 202026/10/2015Thủ tướng Chính phủ
2330/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây”20/10/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
2429/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz”20/10/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
2536a/NQ-CPNghị quyết về chính phủ điện tử14/10/2015Chính phủ
Hiển thị 25/252