Văn bản QPPL
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
12803/QĐ-UBNDV/v ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành28/09/2017UBND tỉnh
297/2017/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính18/08/2017Chính phủ
315/2017/TT-BTTTTQuy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
413/2017/TT-BTTTTQuy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
517/2017/TT-BTTTTQuy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
61174/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh03/05/2017UBND tỉnh
703/2017/TT-BTTTTQuy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ24/04/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
802/2017/TT-BTTTTBan hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"04/04/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
922/2016/NQ-HĐNDVề việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-202024/09/2016HĐND tỉnh
1043/CT-BTTTTVề việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo...13/07/2016Bộ Thông tin và Truyền thông
1132/2016/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số,chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.05/07/2016UBND tỉnh Hà Tĩnh
1285/2016/NĐ-CPVề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ01/07/2016Chính phủ
1317/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTThông tư Quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin21/06/2016BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
141538/QĐ-UBNDVề việc quy định loại hình văn bản chỉ gửi bản điện tử, loại hình văn bản chỉ gửi bản giấy và loại hình văn bản gửi cả bản giấy và bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh14/06/2016UBND tỉnh
151434/ QĐ-UBNDV/v phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã năm 201606/06/2016UBND tỉnh
1635/NQ-CPVề hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 202016/05/2016Chính phủ
1715/2016/QĐ-UBNDV/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh28/04/2016UBND tỉnh
1819-2016/NQ-CPVề những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 202028/04/2016Chính phủ
1911/2016/TTLT-BTTTT-BNVThông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phòng viên, Biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông07/04/2016Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ
20104/2016/QH13Luật Tiếp cận thông tin06/04/2016Quốc hội
21103/2016/QH13Luật Báo chí năm 201605/04/2016Quốc hội
2206/2016/TTLT-BTTTT-BNVThông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.10/03/2016BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ NỘI VỤ
2358/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh23/11/2015UBND tỉnh Hà Tĩnh
2486/2015/QH13Luật An toàn thông tin mạng19/11/2015Quốc Hội
2532/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz"05/11/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
Hiển thị 25/340