Luật
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
1104/2016/QH13Luật Tiếp cận thông tin06/04/2016Quốc hội
2103/2016/QH13Luật Báo chí năm 201605/04/2016Quốc hội
386/2015/QH13Luật An toàn thông tin mạng19/11/2015Quốc Hội
485/2015/QH13Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 201525/06/2015Quốc hội
583/2015/QH13Luật Ngân sách nhà nước năm 201525/06/2015Quốc hội
680/2015/QH13Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 201522/06/2015Quốc hội
777/2015/QH13Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 201519/06/2015Quốc hội
877/2015/QH13Luật Tổ chức Chính quyền địa phương19/06/2015Quốc Hội
958/2014/QH13Luật Bảo hiểm xã hội năm 201420/11/2014Quốc hội
1060/2014/QH13Luật Hộ tịch năm 201420/11/2014Quốc hội
1159/2014/QH13Luật Căn cước công dân năm 201420/11/2014Quốc hội
1257/2014/QH13Luật Tổ chức Quốc Hội20/11/2014Quốc Hội
1349/2014/QH13Luật Đầu tư công năm 201418/06/2014Quốc hội
1446/2014/QH13Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 201413/06/2014Quốc hội
15Hiến phápHiến pháp năm 201328/11/2013Quốc hội
1642/2013/QH13Luật Tiếp công dân năm 201325/11/2013Quốc hội
1739/2013/QH13Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, bổ sung năm 201316/11/2013Quốc hội
1844/2013/QH13Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 201316/11/2013Quốc hội
1927/2012/QH13Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 201223/11/2012Quốc hội
2019/2012/QH13Luật Xuất bản năm 201220/11/2012Quốc hội
2115/2012/QH13Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 201220/06/2012Quốc hội
2212/2012/QH13Luật Công đoàn năm 201220/06/2012Quốc hội
2310/2012/QH13Bộ luật Lao động năm 201218/06/2012Quốc hội
2402/2011/QH13Luật Khiếu nại năm 201111/11/2011Quốc hội
2503/2011/QH13Luật Tố cáo năm 201111/11/2011Quốc hội
Hiển thị 25/45