Nghị định
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
197/2017/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính18/08/2017Chính phủ
285/2016/NĐ-CPVề bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ01/07/2016Chính phủ
3110/2015/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức29/10/2015Chính phủ
485/2015/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ01/10/2015Chính phủ
580/2015/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi...17/09/2015Chính phủ
677/2015/NĐ-CPNghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm10/09/2015Chính phủ
774/2015/NĐ-CPNghị định về phòng không nhân dân09/09/2015Chính phủ
872/2015/NĐ-CPNghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại07/09/2015Chính phủ
965/2015/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật07/08/2015Chính phủ
1056/2015/NĐ-CPNghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức09/06/2015Chính phủ
1153/2015/NĐ-CPNghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức29/05/2015Chính phủ
1252/2015/NĐ-CPNghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật28/05/2015Chính phủ
1333/2015/NĐ-CPNghị định quy định việc thực hiện kết luận thanh tra27/03/2015Chính phủ
1428/2015/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp12/03/2015Chính phủ
1526/2015/NĐ-CPNghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã...09/03/2015Chính phủ
1616/2015/NĐ-CPNghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập14/02/2015Chính phủ
1705/2015/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động12/01/2015Chính phủ
1804/2015/NĐ-CPNghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập09/01/2015Chính phủ
19108/2014/NĐ-CPNghị định về chính sách tinh giản biên chế20/11/2014Chính phủ
20105/2014/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế15/11/2014Chính phủ
2192/2014/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra08/10/2014Chính phủ
2284/2014/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí08/09/2014Chính phủ
2365/2014/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 201301/07/2014Chính phủ
2464/2014/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân26/06/2014Chính phủ
2560/2014/NĐ-CPNghị định quy định về hoạt động in19/06/2014Chính phủ
Hiển thị 25/53