Quyết định
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
11819/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 202026/10/2015Thủ tướng Chính phủ
245/2015/QĐ-TTgQuyết định về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí24/09/2015Thủ tướng Chính phủ
31654/QĐ-BTPQuyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính15/09/2015Bộ Tư pháp
41168/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 202024/07/2015Thủ tướng Chính phủ
522/2015/QĐ-TTgQuyết định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần22/06/2015Thủ tướng Chính phủ
6893/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 202019/06/2015Thủ tướng Chính phủ
719/2015/QĐ-TTgQuyết định quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao15/06/2015Thủ tướng Chính phủ
8749/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 202501/06/2015Thủ tướng Chính phủ
9714/QĐ-TTgQuyết định ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử22/05/2015Thủ tướng Chính phủ
10695/QĐ-TTgQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập21/05/2015Thủ tướng Chính phủ
11587/QĐ-TTgQuyết định ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 - 201705/05/2015Thủ tướng Chính phủ
12392/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 202527/03/2015Thủ tướng Chính phủ
1309/2015/QĐ-TTgQuyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương07/01/2015Thủ tướng Chính phủ
1401/2015/QĐ-TTgQuyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 202007/01/2015Thủ tướng Chính phủ
1508/QĐ-TTgQuyết định ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 201506/01/2015Thủ tướng Chính phủ
162407/QĐ-TTgPhê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 202531/12/2014Thủ tướng Chính phủ
1780/2014/QĐ-TTgQuy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước30/12/2014Thủ tướng Chính phủ
1866/2014/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển25/11/2014Thủ tướng Chính phủ
191939/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin và truyền thông các vùng biên giới biển, vùng biển, đảo việt nam đến năm 202028/10/2014Thủ tướng Chính phủ
2038/2014/QĐ-TTgQuyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet01/07/2014Chính phủ
2112/2014/QĐ-TTgQuyết định quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành27/01/2014Thủ tướng Chính phủ
2206/2014/QĐ-TTgQuyết định ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển20/01/2014Thủ tướng Chính phủ
23115/QĐ-TTgQuyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 203016/01/2014Thủ tướng Chính phủ
2499/QĐ-TTgQuyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”14/01/2014Thủ tướng Chính phủ
251755/QĐ-TTgPhê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" 22/09/2010Thủ tướng Chính phủ
Hiển thị 25/26