Chỉ thị
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
143/CT-BTTTTVề việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo...13/07/2016Bộ Thông tin và Truyền thông
215/CT-TTgChỉ thị tiếp tục triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế07/07/2015Thủ tướng Chính phủ
313/CT-TTgChỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính10/06/2015Thủ tướng Chính phủ
412/CT-BTTTTChỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 201521/04/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
505/CT-TTgChỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế02/04/2015Thủ tướng Chính phủ
682/CT-BTTTTNgăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng24/12/2014Bộ Thông tin và Truyền thông
734/CT-TTgChỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới11/12/2014Thủ tướng Chính phủ
830/CT-TTgChỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá30/09/2014Thủ tướng Chính phủ
927/CT-TTgChỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp25/08/2014Thủ tướng Chính phủ
1017/CT-TTgChỉ thị về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính20/06/2014Thủ tướng Chính phủ
1116/CT-BTTTTChỉ thị về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông07/04/2014Bộ Thông tin và Truyền thông
1207/CT-TTgChỉ thị về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng19/03/2014Thủ tướng Chính phủ
Hiển thị 12/12