Thông tư
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hành
115/2017/TT-BTTTTQuy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
213/2017/TT-BTTTTQuy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
317/2017/TT-BTTTTQuy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích23/06/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
403/2017/TT-BTTTTQuy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ24/04/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
502/2017/TT-BTTTTBan hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"04/04/2017Bộ Thông tin và Truyền thông
617/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTThông tư Quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin21/06/2016BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
711/2016/TTLT-BTTTT-BNVThông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phòng viên, Biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông07/04/2016Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ
806/2016/TTLT-BTTTT-BNVThông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.10/03/2016BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ NỘI VỤ
932/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz"05/11/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1033/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz"05/11/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1131/2015/TT-BTTTTThông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng29/10/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1230/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây”20/10/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1329/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz”20/10/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1428/2015/TT-BTTTTThông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích02/10/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1527/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin băng siêu rộng28/09/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1626/2015/TT-BTTTTThông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz28/09/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1705/2015/TT-TTCPThông tư quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra10/09/2015Thanh tra Chính phủ
1825/2015/TT-BTTTTThông tư quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông09/09/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
1910/2015/TT-BTPThông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật31/08/2015Bộ Tư pháp
2024/2015/TT-BTTTTThông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet18/08/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
2123/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD”17/08/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
2222/2015/TT-BTTTTThông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM”17/08/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
2320/2015/TT-BTTTTThông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng21/07/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
2419/2015/TT-BTTTTThông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút21/07/2015Bộ Thông tin và Truyền thông
2518/2015/TTLT-BTTTT-BTCThông tư liên tịch hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận17/07/2015Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính
Hiển thị 25/105