Dự án kêu gọi đầu tư
EmailInAa
Thư mụcDự án kêu gọi đầu tư
Loại tinTin thông thường
Thuộc tínhThông thường
Tiêu đềDự án kêu gọi đầu tư Ngành Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2016-2020
Tóm tắt 
Nộidung

Tên dự án: Đầu tư hạ tầng Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh

Vốn đầu tư: 61,0 triệu USD

Địa điểm đầu tư: Xã Thạch Hạ - Thành phố Hà Tĩnh

Hình ảnh
Tạo lúc02/11/2016 08:00