Ngày đăng: 16-07-2018
Trong thời gian vừa qua, việc ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, do vậy, ngày càng có nhiều thiết bị được kết nối trên mạng. Tuy nhiên, việc này cũng tiềm ẩn nguy...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH