EmailInAa
Thông báo tổ chức tuyển dụng Công chức vào làm việc tại Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2016
13/06/2016 10:50
Theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông được phép tuyển dụng 01 vị trí việc làm ở phòng Quản lý Báo chí và xuất bản. Cụ thể có trong file đính kèm.
 

Đính kèm