EmailInAa
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
12/10/2017 17:34
Tài liệu phục vụ Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo điều chỉnh Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 

Đính kèm