EmailInAa
BCXB 25. Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
02/09/2015 16:38
 

          1. Trình tự thực hiện:

          Bước 1. Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh).

          Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).

          Bước 2. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông để giải quyết theo quy định.

          Bước 3. Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

          2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

          Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép).

Ghi chú:

- Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Nếu nộp hồ sơ qua mạng bưu chính thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông.

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

          8. Phí, lệ phí (nếu có): Chưa quy định.

          9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

          - Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.