Trang chủ Quy hoạch - Kế hoạch

Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Đăng ngày 02-07-2020 10:44
Link Gốc 153 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH