Thứ năm, ngày 23-05-2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:30 - 11:30

Tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC”

Đ.c Bùi Đắc Thế - P.Giám đốc Sở, Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng phòng CNTT, BCVT, Lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT Hội trường tầng 3, UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
08:00 - 11:30

Họp Hội đồng Giải Báo chí Trần Phú năm 2018

Đ/c Phan Tấn Linh - Giám đốc Sở Phòng họp Hội Nhà báo Hà Tĩnh
07:15-08:30

Dự Khai mạc hội thi "Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh"

Đ/c Đậu Tùng Lâm - P.Giám đốc Sở; Đ/c Nguyễn Thị Thảo, CVP Hội tin học tỉnh Giảng đường lớn Trường Đại Học Hà Tĩnh
16:00 - 17:30

Dự Lễ Tổng kết và trao giải hội thi "Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh"

Đ/cBùi Đắc Thế - P.Giám đốc Sở Giảng đường lớn Trường Đại Học Hà Tĩnh
Tháng 5 năm 2018
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Phòng Công nghệ thông tin
Có 5 nhiệm vụ sắp hết hạn
15 53.33% (8/15) 0% (0/15) 46.67% (7/15)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
11 27.27% (3/11) 9.09% (1/11) 63.64% (7/11)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 4 nhiệm vụ sắp hết hạn
12 33.33% (4/12) 8.33% (1/12) 58.33% (7/12)
Thanh tra Sở
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
20 60% (12/20) 10% (2/20) 30% (6/20)
Văn phòng Sở
Có 6 nhiệm vụ sắp hết hạn
16 37.5% (6/16) 6.25% (1/16) 56.25% (9/16)
Trung tâm CNTT&TT
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 12.5% (1/8) 0% (0/8) 87.5% (7/8)