Thứ năm, ngày 18-07-2019
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
07:15 - 11:30

V.v soát xét, tham mưu đánh giá hiệu quả, cần thiết khi thực hiện giao vốn đầu tư NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM cho một số Sở, ngành, đơn vị

Đ/c Bùi Đắc Thế - P.Giám đốc Sở, Đ.c Đậu Thắng Lợi - Chánh VP Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh (Phòng họp xem tại bảng điện tử)
14:00-17:30

Hộ nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7/2019

Đ/c Đậu Tùng Lâm - P.Giám đốc Sở Khu du lịch sinh thái Hải Thượng, Thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn
08:00 - 11:30

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2019

Đ/c Bùi Xuân Bình - Thanh Tra Sở Phòng họp trực tuyến VNPT Hà Tĩnh, số 06 đường Trần Phú - Tp Hà Tĩnh
07:30 - 17:30

Tập huấn cập nhật thủ tục hành chính và quán triệt việc đưa vào sử dụng trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

Đ/c Bình - Thanh tra, Đ/c Sơn - VP Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
Tháng 7 năm 2019
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Phòng Công nghệ thông tin
Có 12 nhiệm vụ sắp hết hạn
36 36.11% (13/36) 0% (0/36) 63.89% (23/36)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 8 nhiệm vụ sắp hết hạn
16 12.5% (2/16) 0% (0/16) 87.5% (14/16)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 2 nhiệm vụ sắp hết hạn
15 53.33% (8/15) 6.67% (1/15) 40% (6/15)
Thanh tra Sở
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
15 46.67% (7/15) 13.33% (2/15) 40% (6/15)
Văn phòng Sở
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 7.14% (1/14) 0% (0/14) 92.86% (13/14)
Trung tâm CNTT&TT
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
8 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8)