Thứ tư, ngày 17-10-2018
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
08:00 - 11:30

Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Đ.c Bùi Đắc Thế - P.Giám đốc Sở, Đ/c Lê Dũng - Trưởng phòng CNTT Tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
07:30 - 11:30

Mời họp Báo cáo viên Tỉnh ủy

Đ.c Lê Văn Dũng - Trưởng phòng CNTT Hội trường số 2(tầng 6), Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
Tháng 10 năm 2018
Bộ phận Nhiệm vụ được giao Tiến độ công việc
Đã hoàn thành
Đang xử lý
Chưa xử lý
Phòng Công nghệ thông tin
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
12 25% (3/12) 0% (0/12) 75% (9/12)
Phòng Bưu chính viễn thông
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
14 64.29% (9/14) 7.14% (1/14) 28.57% (4/14)
Phòng Thông tin - BCXB
Có 1 nhiệm vụ sắp hết hạn
7 28.57% (2/7) 28.57% (2/7) 42.86% (3/7)
Thanh tra Sở
Có 7 nhiệm vụ sắp hết hạn
18 50% (9/18) 11.11% (2/18) 38.89% (7/18)
Văn phòng Sở
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
16 25% (4/16) 0% (0/16) 75% (12/16)
Trung tâm CNTT&TT
Có 3 nhiệm vụ sắp hết hạn
5 20% (1/5) 40% (2/5) 40% (2/5)