Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Một số nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin

Đăng ngày 05-11-2018
237 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Luật tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11, bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Có 06 nội dung cơ bản của Luật cần biết.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH