Ngân sách
Quyết định cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2019

Quyết định cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2019

03-05-2019
Quyết định cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2019

Quyết định cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2019

15-04-2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính trọng tâm năm 2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở

Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở

21-01-2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở
Quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2019

Quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2019

10-01-2019
Quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2019
Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất

Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất

15-03-2018
Quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất
Quyết định cấp kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành hành chính

Quyết định cấp kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành hành chính

07-03-2018
Quyết định cấp kinh phí phục vụ công tác xử phạt hành hành chính
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH