Quy hoạch - Kế hoạch
Quy hoạch Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh

Quy hoạch Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh

25-01-2018
Quy hoạch Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh
Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

25-01-2018
Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến 2025

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến 2025

24-01-2018
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến 2025
Quy hoạch phát triển Xuất bản - In -Phát hành tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Quy hoạch phát triển Xuất bản - In -Phát hành tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

24-01-2018
Quy hoạch phát triển Xuất bản - In -Phát hành tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
Quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020

Quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020

10-01-2018
Quy hoạch phát triển CNTT đến năm 2020
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH