Quy hoạch - Kế hoạch
Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

03-11-2020
Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

02-07-2020
Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 của ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

24-12-2019
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020

06-08-2018
Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020
Quy hoạch Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh

Quy hoạch Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh

25-01-2018
Quy hoạch Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh
Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

25-01-2018
Quy hoạch phát triển Báo chí tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến 2025

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến 2025

24-01-2018
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và định hướng đến 2025
Quy hoạch phát triển Xuất bản - In -Phát hành tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

Quy hoạch phát triển Xuất bản - In -Phát hành tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

24-01-2018
Quy hoạch phát triển Xuất bản - In -Phát hành tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH