Quyết định khen thưởng, xử phạt
Công nhận danh hiệu

Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"

13-12-2018
Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
Công nhận danh hiệu

Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2018

13-12-2018
Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm 2018
Công nhận kết quả phân loại công chức, người lao động năm 2018

Công nhận kết quả phân loại công chức, người lao động năm 2018

13-12-2018
Công nhận kết quả phân loại công chức, người lao động năm 2018
Quyết định công nhân danh hiệu lao động tiên tiến năm 2017

Quyết định công nhân danh hiệu lao động tiên tiến năm 2017

15-02-2018
Quyết định công nhân danh hiệu lao động tiên tiến năm 2017
Quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2017

Quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2017

15-12-2017
Quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm 2017
Quyết định khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh năm 2017

Quyết định khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh năm 2017

10-10-2017
Quyết định khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
Quyết định khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh năm 2016

Quyết định khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh năm 2016

11-11-2016
Quyết định khen thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hà Tĩnh năm 2016
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH