Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 35/QĐ-STTTT 08/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về giao nội dung và dự toán triển khai một số nhiệm vụ lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
2 103/QĐ-STTTT 15/08/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành
3 29/QĐ-STTTT 09/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Thông tin và Truyền thông
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH