Sáng kiến - Đề tài khoa học
Thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành 2018

Thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành 2018

30-08-2018
Thành lập Hội đồng khoa học rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2017

Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2017

14-12-2017
Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

20-12-2016
Quyết định phê duyệt sáng kiến kinh nghiệm năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH