Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền về ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Đăng ngày 15-07-2019 09:13
178 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tài liệu tuyên truyền về ngăn chặn, giảm thiểu, loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH