Trang chủ Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018

Đăng ngày 20-11-2018
244 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 21/KH-STTTT ngày 11/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Tổ pháp chế Sở đã biên soạn một số chuyên đề cung cấp miễn phí như sau:

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH