Thông báo - Mời họp
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi hội ý Ban Lãnh đạo Sở về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới

Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi hội ý Ban Lãnh đạo Sở về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới

23-03-2020
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi hội ý Ban Lãnh đạo Sở về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới
Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh

Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh

16-03-2020
Thông báo Phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh
Thông báo Phân công nhiệm vụ các Thành viên Tổ Thường trực về thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thông báo Phân công nhiệm vụ các Thành viên Tổ Thường trực về thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

05-02-2020
Thông báo Phân công nhiệm vụ các Thành viên Tổ Thường trực về thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Thông báo mời họp trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019

Thông báo mời họp trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019

13-12-2019
Thông báo mời họp trực tuyến Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019
Giấy mời họp tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2018

Giấy mời họp tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2018

03-04-2018
Giấy mời họp tổ chức Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh năm 2018
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH