Trang chủ Góp ý

V/v góp ý dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đăng ngày 17-09-2021 00:00
36 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH