Ngày đăng: 27-11-2023
120 suất cơm đã được Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông trao tặng tới tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.
BCCI DVCTT Điện thoại Internet
HS HS 94,3 TB/100 dân 12,81 TB/100 dân
HS HS 94,3 TB
/100 dân
12,81 TB
/100 dân
 • Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa...
 • Tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
 • Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến...
 • Kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về Tăng cường...
 • Về việc đề nghị kiểm soát, nghiêm cấm sao chụp, in ấn sai quy...
 • Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí...
 • Kết luận tố cáo đối với ông Trần Hoài Nam (Phóng viên Hoài Nam)
 • Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền...
 • Về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện chiến đấu...
 • Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 về tăng cường...
 • Kết quả công tác Thanh tra Quý I năm 2023
 • Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
 • Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
 • Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp...
 • Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
 • Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023
 • Về việc báo cáo kết quả xử lý trang TTĐT devfest.vn theo văn bản...
 • Về việc báo cáo các nội dung phục vụ Đoàn Giám sát việc chấp hành...
 • Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy;...
 • Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH