Báo cáo - Thống kê
Dữ liệu doanh nghiệp ICT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Dữ liệu doanh nghiệp ICT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24-11-2021
Danh sách doanh nghiệp ICT tỉnh Hà Tĩnh đã cập nhật tên và trạng thái đang hoạt động.
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021

15-09-2021
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ngành Thông tin và Truyền thông

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ngành Thông tin và Truyền thông

29-07-2021
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đầu tư công năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Ngành Thông tin và Truyền thông
Ban hành Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24-05-2020
Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh ban hành Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

11-06-2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Báo cáo Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính Quý II năm 2019

10-06-2019
Báo cáo Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính Quý II năm 2019
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH