Báo cáo - Thống kê
Ban hành Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quyết định công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

24-05-2020
Ngày 22/5/2020, UBND tỉnh ban hành Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

11-06-2019
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Báo cáo Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính Quý II năm 2019

10-06-2019
Báo cáo Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và hiện đại hóa hành chính Quý II năm 2019
Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018

Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018

22-05-2018
Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông

26-03-2018
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm 2018 của Ngành Thông tin và Truyền thông
Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý I/2018

Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý I/2018

09-03-2018
Báo cáo số liệu phát triển Chính phủ điện tử Quý I/2018 tỉnh Hà Tĩnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH