Báo cáoSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 192/BC-STTTT 22/09/2023 Sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2023-2030
2 94/BC-STTTT 08/06/2023 Kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW về Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay
3 54/BC-STTTT 05/04/2023 Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng
4 46/BC-STTTT 24/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 87/KH-BCĐ389 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa
5 41/BC-STTTT 16/03/2023 Kết quả công tác Thanh tra Quý I năm 2023
6 39/BC-STTTT 16/03/2023 Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2023
7 18/BC-STTTT 13/02/2023 Tổng kết thi hành Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cƣ trú của ngƣời nƣớc ngoài tại Việt Nam
8 200/BC-STTTT 04/11/2022 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thống kê công chức thanh tra năm 2022
9 195/BC-STTTT 28/10/2022 Kết quả tự kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của KTNN năm 2021
10 188/BC-STTTT 14/10/2022 Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
11 1280/STTTT-Ttr 28/09/2022 V/v báo cáo công tác thi hành án hành chính năm 2022
12 169/BC-STTTT 16/09/2022 Kết quả công tác Thanh tra 09 tháng đầu năm 2022
13 165/BC-STTTT 15/09/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
14 164/BC-STTTT 15/09/2022 Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số Quý III năm 2022
15 151/BC-STTTT 09/08/2022 Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
16 148/BC-STTTT 04/08/2022 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
17 139/BC-STTTT 26/07/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác bồi thường nhà nước
18 105/BC-STTTT 15/07/2022 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu 2022 Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
19 134/BC-STTTT 14/07/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
20 133/BC-STTTT 13/07/2022 BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và ùn tắc giao thông
21 132/BC-BCĐCĐS 12/07/2022 Báo cáo về tình hình triển khai chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2022
22 131/BC-STTTT 07/07/2022 BÁO CÁO Kết quả tuyên truyền Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022
23 130/BC-STTTT 05/07/2022 Một số nội dung về công tác quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
24 126/BC-STTTT 01/07/2022 BÁO CÁO Hoạt động báo chí, tuyên truyền 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
25 121/BC-STTTT 28/06/2022 Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo
26 113/BC-STTTT 20/06/2022 Sơ kết công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022
27 104/BC-STTTT 15/06/2022 Tình hình tuyên truyền cải cách hành chính và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 6 tháng đầu năm 2022
28 102/BC-STTTT 14/06/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
29 99/BC-STTTT 10/06/2022 Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tửphục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
30 97/BC-STTTT 10/06/2022 Về tình hình triển khai chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh Quý II năm 2022
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH