Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 492/STTTT-CNTT 27/04/2020 V/v góp ý dự thảo các chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp An toàn thông tin hạng I, hạng II và hạng III
2 491/STTTT-CNTT 27/04/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATANM giai đoạn 2021 - 2025
3 472/STTTT-CNTT 22/04/2020 V/v đề nghị báo cáo, đánh giá nội dung Luật Giao dịch điện tử trong thương mại điện tử
4 462/STTTT-CNTT 21/04/2020 V/v báo cáo bổ sung danh sách cán bộ chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù
5 457/STTTT-CNTT 20/04/2020 V/v báo cáo, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh
6 456/STTTT-CNTT 20/04/2020 V/v ý kiến xử lý kiến nghị của Nhà thầu về HSMT gói thầu TB 16.2019 và TB 17.2019
7 15/TTr- STTTT 20/04/2020 Về việc đề nghị ban hành danh mục và lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
8 445/STTTT-CNTT 16/04/2020 V/v thẩm định danh sách bổ sung cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù
9 444/STTTT-TTCNTT 16/04/2020 V.v bảo đảm ATTT và khuyến cao PM trực tuyến
10 442/STTTT-CNTT 16/04/2020 V/v lấy ý kiến về danh mục DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
11 428/STTTT-CNTT 14/04/2020 V/v rà soát, lập danh sách bổ sung cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách CNTT được hưởng chế độ đặc thù
12 398/STTTT-BCVT 08/04/2020 V/v đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình viễn thông nằm trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt
13 329/STTTT-TTr 24/03/2020 Đề nghị xử lý Trang Thông tin điện tử đưa tin sai sự thật về Covid-19 tại Hà Tĩnh
14 324/STTTT-TTr 24/03/2020 Đề nghị xử lý Báo điện tử đưa tin sai sự thật về Covid-19 tại Hà Tĩnh
15 321/GM-STTTT 24/03/2020 Họp thẩm định hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT thay đổi, bổ sung năm 2020
16 02/BC-TPC 24/03/2020 Báo cáo Kết quả rà soát các quy chế nội bộ Sở và đề xuất sửa đổi, bổ sung năm 2020
17 317/STTTT-CNTT 22/03/2020 V/v ý kiến chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hội nghị trực tuyến, Trung tâm điều hành tác nghiệp và trung tâm tích hợp dữ liệu điện toán đám mây tỉnh Hà Tĩnh
18 27/QĐ-STTTT 16/03/2020 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
19 267/KH-STTTT 12/03/2020 Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020
20 1/BC-ĐKT 11/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
21 01/BC-ĐKT 11/03/2020 Báo cáo kết quả kiểm tra Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện
22 211/STTTT-TTr 02/03/2020 Đề nghị xử lý Trang TTĐT đưa hình ảnh làm ảnh hưởng uy tín lãnh đạo tỉnh.
23 179/STTTT-BCVT 26/02/2020 V.v Đề nghị đăng ký thông tin thuê bao di động theo NĐ 49/2017/NĐ-CP
24 19/QĐ-STTTT 19/02/2020 Quyết định kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng Vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25 121/STTTT-TTra 12/02/2020 Công văn đề nghị phản hồi kết quả phối hợp, hỗ trợ xử lý các Trang TTĐT vi phạm
26 117/KH-STTTT 10/02/2020 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
27 116/STTTT-TTra 10/02/2020 Báo cáo thống kê năm 2019 chính thức theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp
28 98/KH-STTTT 05/02/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
29 91/KH-STTTT 04/02/2020 Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
30 66/STTTT-TTra 20/01/2020 Công văn báo cáo xử lý báo chí theo chỉ đạo của Tỉnh ủy
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH