Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Bộ TT&TT triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng

Bộ TT&TT triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng

06-09-2022
Ngày 5/9/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 4510/BTTTT-CĐSQG về việc triển khai Kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng. Công văn gửi đến các UBND các tỉnh thành trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.
Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

20-07-2021
Ngày 14/7/2021, Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh có quyết định số 1017/QĐ-BTCCT ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH