Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

17-07-2020
Ngày 14/7/2020, Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh có quyết định số 916/QĐ-BTCCT ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH