Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

20-07-2021
Ngày 14/7/2021, Ban tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh có quyết định số 1017/QĐ-BTCCT ban hành Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH