Đấu thầu - Đầu tư
Thông báo mời thầu gói thầu Nâng cấp hệ thống mạng Lan, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo mời thầu gói thầu Nâng cấp hệ thống mạng Lan, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông

03-08-2021
Thông báo mời thầu gói thầu Nâng cấp hệ thống mạng Lan, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông”

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông”

22-07-2021
Phê duyệt Hồ sơ mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông”
Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông

Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông

10-07-2021
Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp Hệ thống mạng LAN, Camera giám sát của Sở Thông tin và Truyền thông
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”

26-01-2021
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”
Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”

Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”

13-01-2021
Thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu “Nâng cấp Hệ thống phần mềm báo cáo và đánh giá chính quyền điện tử trực tuyến”
Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020”

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020”

24-12-2020
Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020”Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị Dự án thực hiện Đề án nâng cao chất lượng,...
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH