Giao thức Internet IPV6
Giới thiệu về địa chỉ IPv6

Giới thiệu về địa chỉ IPv6

19-12-2019
Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số thập phân phân cách bởi dấu chấm, ví dụ 203.119.9.0. IPv4 là phiên...
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH