Giấy mờiSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 27/GM-STTTT 15/06/2022 GIẤY MỜI Dự Lễ kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), 30 năm thành lập Hội Nhà báo Hà Tĩnh (1992-2022) và trao Giải “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh” năm 2022
2 1458/GM-STTTT 01/11/2021 Tham dự Hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí năm 2021
3 1360/STTTT-BCVT 14/10/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo
4 1386/GM-STTTT 03/12/2020 V/v Thống nhất đề xuất của UBND thị xã Kỳ Anh về quy hoạch các vị trí của Viễn thông Hà Tĩnh
5 1222/STTTT-BCVT 07/10/2020 V/v Thống nhất việc quản lý, vận hành Hệ thống máy phát truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Kỳ Anh
6 321/GM-STTTT 24/03/2020 Họp thẩm định hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT thay đổi, bổ sung năm 2020
7 1011/GM-STTTT 08/11/2019 Khảo sát, đánh giá và họp thống nhất nội dung về trang cấp, nâng cấp một số thiết bị CNTT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
8 946/STTTT-CNTT 23/10/2019 Họp nghe giới thiệu, đánh giá mô hình Giải pháp số hóa và Quản lý dữ liệu số EDM (Electrolic Document Management)
9 939/GM-STTTT 18/10/2019 Họp thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nâng cấp Cổng thông tin Hội Nhà báo và CSDL quản lý báo chí và hội viên
10 834/GM-STTTT 20/09/2019 Tham dự họp thẩm định đề cương, dự toán chi tiết “Xây dựng Hệ thống CSDL Thông tin KTXH tỉnh Hà Tĩnh năm 2019”
11 764/GM-STTTT 23/08/2019 Họp phân chia xây dựng hạ tầng BTS tại các vị trí di dời ra khỏi khuôn viên UBND cấp xã, trường học, trạm y tế
12 662/GM-STTTT 22/07/2019 Tham dự Hội thảo “Ứng dụng CNTT trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
13 545/GM-STTTT 18/06/2019 GIẤY MỜI Kiểm tra và họp cho ý kiến xử lý kiến nghị của Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc về việc xin triển khai hệ thống phủ sóng thông tin di động tại Khu kinh tế Vũng Áng
14 428/STTTT-CNTT 20/05/2019 Tham dự Diễn tập “Phòng chống tấn công mạng máy tính”
15 424/STTTT-CNTT 17/05/2019 Tham dự Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC”
16 94/STTTT-BCVT 11/02/2019 Hội nghị Phổ biến các nội dung trọng tâm thực hiện của ngành TT&TT trong năm 2019
17 723/GM-STTTT 20/09/2018 Tham dự Hội thảo về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong tình hình mới
  1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH