Góp ý tài liệu dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0
Lĩnh vực

Công nghệ thông tin

Thời gian diễn ra 20/03/2019 - 23/03/2019
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Góp ý tài liệu dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 2.0

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha

[Trở về]