Góp ý dự thảo đề án Thí điểm chuyển giao việc trực, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực

Bưu chính Viễn thông

Thời gian diễn ra 04/04/2019 - 16/04/2019
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Thực hiện Chương trình số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh (Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019), Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Đề án “Thí điểm chuyển giao việc trực, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh”

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
Tải về File 2
 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha

[Trở về]