Góp ý dự thảo “Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống TT&TT tại 39 xã biên giới biển, đất liền hỗ trợ phát triển KTXH, ANQP, bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022”
Lĩnh vực

Văn phòng

Thời gian diễn ra 09/05/2019 - 20/05/2019
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Thực hiện Chương trình số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh (Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019), Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo “Đề án Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống TT&TT tại 39 xã biên giới biển, đất liền hỗ trợ phát triển KTXH, ANQP, bảo vệ chủ quyền biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2022”.

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
Tải về File 2
 • Thông tin người gửi * Các thông tin bắt buộc
 • Họ và tên : *
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề : *
 • Chuyên mục:
 • Nội dung : *
 • Tài liệu đính kèm:
 • Mã xác nhận : * reload capcha

[Trở về]