góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP
Lĩnh vực

Bưu chính Viễn thông

Thời gian diễn ra 02/08/2021 - 04/08/2021
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

[Trở về]