Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lĩnh vực

Công nghệ thông tin

Thời gian diễn ra 27/07/2021 - 03/08/2021
Trạng thái Đang diễn ra
Nội dung

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu đính kèm Tải về File 1
Tải về File 2
Tải về File 3
Tải về File 4
Tải về File 5
Tải về File 6
 • Thông tin người gửi
 • Họ và tên (Bắt buộc):
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Điện thoại:
 • Đóng góp ý kiến
 • Tiêu đề (Bắt buộc):
 • Chuyên mục:
 • Nội dung (Bắt buộc):
 • Tài liệu đính kèm:(chấp nhận file :.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx)
 • Mã xác nhận (Bắt buộc): reload capcha

[Trở về]